Mở trường dạy Thái Cực Đạo cho những người có hội chứng Down.

Calgary: Một trường dạy võ Thái Cực Đạo ở thành phố Calgary vừa thiết lập một lớp học võ đặc biệt cho những người bị bệnh Down syndrome.
Võ đường Hydra Martial Arts đã hợp tác với tổ chức Calgary Ups and Downs để thành lập lớp học võ này.
Theo võ sư Shane Chamberlain của võ đường Hydra thì mọi người đều xứng đáng để học võ tự bảo vệ mình.
Bà Karen Finley, có đứa con trai bị hội chứng Down và theo học lớp võ đã nói là đứa con trai tên Teo của bà rất thích phim Kung Fu Panda và thích đô vật, cho nên việc đi học võ, là cơ hội cho đứa con trai hoạt động và có thể làm những việc như những đứa trẻ bình thường khác.
Võ đường Hydra mở những lớp học cho những trẻ em và cho những người lớn bị bệnh Down syndrome.

Tin tức khác...