Mình ơi Em chẳng cho về!

Nhạc sĩ Anh Bằng

Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn tỉ tê khóc thầm
Người về em đứng em nằm
Hai bên vạt áo ướt đầm như mưa

Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn kè kè trông theo
Người ơi em vẫn trông theo
Trong nước nước chảy trông bèo bèo trôi

Mình ơi!
Mình ơi đừng có về nghe
Mình về em nhắc lời thề nhớ thương
Nhớ thương em vẫn nhớ thương
Yêu em xin chớ chung giường với ai
Mình ơi em chẳng cho về
Tình tình tình tình hỡi tình ơi
Tình tình tình em chẳng cho về…

Mình ơi em chẳng cho về
Em níu vạt áo em đề bài thơ
Chữ Trung xin để phần cha
Chữ Hiếu phần mẹ, đôi ta chữ Tình

Tin tức khác...