Medicaid và việc săn sóc sức khỏe trường kỳ cho người Mỹ

Washington D.C.: Chương trình CBS Marketwatch mới đây có bài nhận định đặc sắc về  chuyện săn sóc sức khỏe trường kỳ ( long term care) cho những người Mỹ.

Cũng nhờ có chương trình bảo hiểm y tế Obamacare mà  những người nghèo có medicaid, bị bệnh phải nằm nhà thương dài hạn,đã được săn sóc sức khỏe.

Rất nhiều người trung lưu Mỹ , lớn tuổi và bị bệnh cần được săn sóc sức khỏe dài hạn, đã phải bán dần những  tài sản của mình, cho đến khi không còn nữa, phải khai phá sản và  xin được  trợ cấp medicaid.

Theo luật hiện hành thì chính quyền liên bang Mỹ và chính quyền các tiểu bang, cùng đóng góp cho chi phí các bệnh nhân cần săn sóc dài hạn, qua chương trình medicaid.

Hiện nay tại Hoa Kỳ có 12 triệu người trên 80 tuổi, và con số những người trên 80 tuổi sẽ gia tăng lên đến 24 triệu người vào năm 2035. Như thế số giường trong các nhà dưỡng lão lo việc săn sóc sức khỏe dài hạn cho những người già sẽ phải gia tăng lên gấp đôi: ai sẽ có khả năng và là người bỏ tiền chi phí cho sự gia tăng này?

 

Tin tức khác...