Mạng heo quý hơn mạng người: tốn nửa triệu dollars mua máy soi cho heo.

Guelph, Ontario: Một con heo nặng 300 ký lô nổi tiếng trên mạng internet, được đặt tên là Esther the Wonder Pig, đã bị bệnh gì không rõ cả năm và chủ nhân của con heo này đã quyên tiền trên mạng, để có tiền mua một máy soi , CT scanner lớn, có thể soi bụng con heo này.
Chủ nhân của con heo đã quyên được trên nửa triệu dollars để mua được máy soi cho trường cao đẳng thú y, trực thuộc trường đại học Guelph.
Máy soi đã về đến trường cao đẳng và con heo Esther đã được nội soi: kết quả là người ta tìm thấy 4 cục ung thư trong tuyến vú của con heo.
Thiệt đúng là mạng người chắc chưa quý bằng mạng súc vật: có đời nào mà người ta bỏ ra nửa triệu dollars mua máy soi cho một người??

Tin tức khác...