Ấn Độ điều tra bán phá giá thép của Việt Nam

Ấn Độ đang tiến hành điều tra trợ cấp và bán phá giá đối với các sản phẩm thép không rỉ nhập từ Việt Nam và Trung Quốc.

Thông tin này được hãng Reuters trích dẫn nguồn từ báo cáo của Cơ quan chống gian lận thương mại thuộc Bộ Công thương Ấn Độ vào ngày 10/8.

Theo báo cáo, phía Ấn Độ đã tìm thấy những chứng cớ đầu tiên cho thấy hai quốc gia nêu trên đã trợ cấp cho ngành thép của mình nhằm chiếm ưu thế cạnh tranh, gây phương hại đến nền sản xuất thép Ấn Độ.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Bộ Công thương Ấn Độ nhận được đơn thưa của các công ty sản xuất thép Ấn Độ.

Theo báo cáo của Cơ quan chống gian lận thương mại, có rất nhiều biện pháp được Việt Nam và Trung Quốc sử dụng để giảm giá thành sản xuất, bao gồm giảm/ hoặc miễn thuế, giảm thuế thuê đất trong khu công nghiệp, giảm gíá điện, nhận những khoản tín dụng ưu đãi.

Có rất nhiều cơ quan và địa phương ở Trung Quốc được nêu lên trong báo cáo này. Có hai ngân hàng Việt nam bị nêu tên là đã cấp tín dụng xuất khẩu hoặc bảo trợ tài chính cho các công ty thép, đó là Ngân hàng Phát triển Việt nam và Ngân hàng Vietin.

Tin tức khác...