MAI ANH VỀ

Mai anh về,

Hái nắng cài lên áo.

Tìm lại em xưa gót đỏ thơ ngây.

Bên thềm cũ chiều thu nao lá rụng.

Mắt nhung buồn tiễn anh theo gió mây.

 

Mai anh về,

Ngát hương xuân tình cũ

Trên cổ thành còn đọng vết xiêm y

Bóng thời gian hằn lên bao khắc khoải.

Vết chân quen còn lại một chút gì.

 

Mai anh về,

Có em đùa trong nắng

Hoang bóng chiều xưa hoa cỏ xôn xao

Anh kể em nghe bao ngày viễn xứ

Qua cơn mê đời với những hư hao.

 

Mai anh về,

Tình em ta nối lại

Cùng mẹ cha anh nói chuyện trầu cau.

Tóc em còn thơm mùi hoa thiên lý?

Mai mốt anh về tô đẹp đời nhau.

 

Mai anh về,

Nhà xưa ta xây lại.

Đổ nát hoang tàn đất vẫn trổ hoa.

Còn lại cha anh trong ngôi nhà lá.

Leo lét tuổi giàn ngấn lệ đoàn viên.

 

Mai anh về,

Đồng hoang ta cấy lại.

Cho bắp lên mầu,cho mắt em xanh.

Cho lúa trổ bong, cho vườn thêm trái.

Cho vườn tình ta mai nở mộng lành.

 

Ngân – Hà

 

Tin tức khác...