Mã Lai Á gửi trả lại rác cho Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 28 tháng 5, chính quyền xứ Mã Lai Á tuyên bố sẽ trả lại những kiện hàng đựng rác, trở lại Canada.
Đây là quốc gia thứ nhì đã muốn trả lại những phế thải mà người ta có thể tái chế ( recycle) lại, cho Canada, sau nước Phi Luật Tân.
Bộ trưởng môi trường của Mã Lai Á, Yeo Bee Yin đã nói với phóng viên đài CBC là Canada phải nhận lại những rác rưởi: những kiện hàng chở qua cho xứ này không phải là những vật liệu có thể tái chế được, khi Mã Lai Á đổng ý nhận những kiện hàng này trong những năm trước.
Trong khi đó tại Phi Luật Tân, những kiện rác được gửi từ Canada đến xứ này trong 3 năm trước đây, đang được chuyển lên tàu hàng, gửi lại Canada.
Phát ngôn viên của hải cảng Vancouver cho biết là họ sẽ nhận lại những kiện rác này và sẽ chuyển giao lại cho những cơ quan có trách nhiệm của chính quyền liên bang.

Tin tức khác...