Lực sĩ chuyển giới đầu tiên được tham dự thế vận hội

Wellington, Tân Tây Lan: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ hai ngày 21 tháng 6, ủy ban thế vận Tân Tây Lan đã loan báo danh sách các nữ lực sĩ tranh tài trong bộ môn cử tạ tại thế vận hội Đông Kinh sắp diễn ra.
Trong số những nữ lực sĩ môn cử tạ đại diện cho Tân Tây Lan, có nữ lực sĩ Laurel Hubbard là một người chuyển giới.
Đây là người lực sĩ chuyển giới đầu tiên của Tân Tây Lan được tham dự thế vận hội.
Nữ lực sĩ Hubbard năm nay 43 tuổi là một trong những lực sĩ lớn tuổi nhất tham dự thế vận hội,sẽ tranh tài trong môn cử tạ loại hạng nặng 87 ký lô.
Được biết người lực sĩ này là nam giới và đã chuyển giới vào năm 2013.
Người nữ lực sĩ này cũng đã gửi bản công bố là bà ta khiêm tốn biết ơn lòng tốt và sự giúp đỡ của bao nhiêu người Tân Tây Lan đã dành cho bà trong những ngày qua.
Theo luật của ủy ban thế vận quốc tế, thì những nữ lực sĩ chuyển giống có thể tranh tài nếu lượng testoterone trong người ở dưới mức 10 nanomoles trong vòng ít nhất 12 tháng trước khi có cuộc tranh tài diễn ra.

Tin tức khác...