Luật cho phép nghĩa trang “chia sẻ các địa điểm chôn cất”

Thành phố Vancouver vừa chấp thuận một số luật địa phương với mục đích làm cho tập quán chôn cất tuân thủ nhiều hơn các quy định về môi trường, trong đó có một (luật địa phương) cho phép các nghĩa trang được cho nhiều cá nhân, gia đình cùng dùng chung những địa điểm chôn cất.
Cụ thể, kể từ ngày 1-1-2020, các cá nhân hoặc gia đình ở Vancouver sẽ có thể được cấp các “quyền một phần” (partial rights) đối với những điểm chôn cất trong Mountain View Cemetery (MVC). Nghĩa trang này ngược lại cũng sẽ được phép cấp các quyền hạn như thế cho một cá nhân hoặc gia đình nào khác.
Trong một bản tin công bố cho báo chí, thành phố Vancouver giải thích những thay đổi nói trên là nhằm giúp MVC …’tối đa hóa việc sử dụng đất và khuyến khích những lựa chọn mai táng phù hợp”. Ngoài ra, một thay đổi khác trong luật địa phương của Vancouver cũng sẽ cho phép nghĩa trang này quyết định khi nào thì có thể…’đưa thêm hài cốt vào các chỗ chôn trong một thời gian ngắn’. Cần biết, trước đây, số lượng quan tài bị giới hạn chỉ là 2 (quan tài) trong thời gian 40 năm.
Theo thành phố Vancouver, Mountain View Cemetery đã khuyến khích những tập quán chôn cất sao cho phù hợp hơn với tình hình và môi trường trong suốt nhiều thập niên qua, bao gồm việc không bắt buộc các nguyệt mộ (vault liners) phải được xây bằng bê tông (concrete), cho phép sử dụng các vật liệu sinh học tự hủy (biodegradable materials) để giữ xác chết, và cho phép trồng cây trên bề mặt các mộ.
Mountain View Cemetery là nghĩa trang duy nhất đã được Vancouver sở hữu và điều hành hoạt động kể từ năm 1886. Nó tọa lạc ở phía tây Fraser St, giữa 31st Avenue và 43rd Avenue.

Tin tức khác...