Lời chúc nhân mùa Giáng Sinh của ông tổng trưởng di dân quốc tịch và tỵ nạn liên bang.

Quý vị có thể vào xem videos với lởi chúc của ông Marco Mendicino, tân tổng trưởng quốc tịch, tỵ nạn và di dân liên bang.

Tin tức khác...