Loại cá dữ xâm nhập sông Kettle trong thung lũng Okanagan.

Okanagan, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 19 tháng 9, thì trong những ngày qua, những người đi câu cá trên sống Kettle trong vùng thung lũng Okanagan của tỉnh bang British Columbia, đã bắt được những con cá dữ loại    cá bass có miệng nhỏ.

Theo các  nhà sinh vật học thì loại cá smallmouth bass là một loại cá dữ, có thể gây nguy hại cho gống cá trout trong khu vực thung lũng Okanagan.

Cá   bass miệng nhỏ ăn đủ loại kể cả trứng  và những con cá trout nhỏ.

Theo bà Tara  White, khoa học gia thâm niên về ngành hải sản của chính quyền tỉnh bang  B.C. thì cá bass miệng nhỏ trước đây không có trên thượng nguồn sông Kettle và đã do  người mang vào dòng sông này.

Cá  bass miệng nhỏ là loại cá sống ở vùng thác Cascade, ở cuối dòng sông Kettle khi nước sông chảy về miền nam xuống Hoa Kỳ.

Việc đem cá lạ vào Canada có thể gây những nguy hại cho môi trường sinh sống của các loại hải sản và cây cối hiện có.

Tin tức khác...