Loại cá chép Việt Nam xâm nhập đe dọa môi trường của Đại Hồ Erie.

Toledo, Ohio: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 24 tháng 9, thì các nhà khoa học đã tìm ra những chứng cớ cho thấy loài cá chép có tên là grass carp đã xâm nhập, đẻ trứng ở  đầu một con sông trong thành phố Toledo, tiểu bang Ohio,chảy vào đại hồ Erie.

Loài cá chép “cỏ” này là một loài cá sinh sống ở miền bắc Việt Nam, miền nam nước Nga và vùng Đông Á, đã được cho mang vào Hoa Kỳ 50 năm trước đây và thả ở các vùng miền nam của nước Mỹ. Mục đích của những giới chức thẩm quyền thời đó là dùng cá chép cỏ để ăn bớt những rong rêu ở các sông hồ  vùng nam Hoa Kỳ.

Nhưng những con cá hung dữ này đã tìm cách lội ngược dòng sông Mississippi, đến gần vùng Ngũ Đại Hồ.

Bây giờ thì giới chức khoa học Mỹ tìm cách nhăn cản  chúng, không cho những con cá chép cỏ này vào phá hại môi trường sinh sống của các loài hải sản trong vùng Ngũ Hồ.

Đại hồ Erie cũng như đại hồ Ontario nằm ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada.

Những con cá chép cỏ này ăn cũng dữ: một ngày chúng có thể ăn  90 cân Anh (41 ký lô) rong rêu và những con cá nhỏ.

Nhũng con cá chép grass này có thể nặng đến 50 ký lô.

 

Tin tức khác...