Liên Đoàn Lao Động Việt Houston

Hôm Chủ nhựt 25/9, tại trụ sở cộng đồng người Việt Houston đã tổ chức buổi thuyết trình về hoạt động Lao Động Việt (LĐV) tại hải ngoại. Đến tham dự có đại diện các đoàn thể, hội đoàn và quý đồng hương.

Đại hội kỳ 2 tổ chức trong 3 ngày 16-17-18 tháng 9 năm 2016 đã bầu tân ban chấp hành 2016-2019, tân ban chấp hành gồm có: ông Nguyễn Đình Hùng (chủ tịch); cô Ca Dao (Phó chủ tịch); ông Chu văn Cương (tổng thư ký); cô Hoàng Thụy Hương (thủ quỹ). Tân ban chấp hành và thành viên LĐV đến Houston trình bày chi tiết về các hoạt động LĐV trong thời gian qua (do chính thành viên trong nước trình bày) cương lĩnh của LĐV khẳng định lập trường, quan điểm của liên đoàn, cơ hội để thành lập các nghiệp đoàn độc lập tại VN và cùng nhau trao đổi về những vấn đề liên quan đến đất nước. Đặc biệt lần này có hai công nhân là thành viên của LĐV đế từ VN nói lên tiếng nói của mình.

Bạch Cúc

Tin tức khác...