Lễ Tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng

Ngày 04-01-2016, tại nhà hát Jesse H.Johns Hall, thành phố Houston Texas, đã diễn ra buổi tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng và các Nghị viên.

Ngoài sự hiện diện của các viên chức chính phủ thành phố còn có hàng ngàn người dân thành phố đến tham dự. Trong nghi lễ diễn ra rất trang trọng, đầy đủ nghi thức, Tân Thị trưởng, ông Sylvester Turner, và các nghị viên Thành phố đã tuyên thệ nhậm chức.

Ông Sylvester Turner, sinh ngày 27-9-1954, là một chính trị gia của đảng Dân Chủ. Từ năm 1989 cho đến năm 2015, ông là thành viên của Hạ viện Tiểu Bang Texas. Ông Sylvester tuyên bố ứng cử vào chức vụ thị trưởng thành phố Houston và trong kỳ bỏ phiếu tháng 11-2015, ông giành được số phiếu cao nhất, nhưng không đủ số phiếu qui định nên phải bầu lần thứ hai. Bầu cử lần 2 vào tháng 12-2015, ông đã vượt qua ông Bill King nên trở thành thị trưởng thứ 62 của thành phố Houston.

Tin, ảnh: Bạch Cúc

Tin tức khác...