Lễ Tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng Sa

Ngày 22-1-2017, tại tượng đài chiến sĩ Việt – Mỹ và nhà hàng Ocean Palace Houston, TX, Hội Ái Hữu Hải quân VNCH đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 43 trận hải chiến Hoàng Sa.

Tham dự có các hội đoàn quân đội thuộc nhiều binh chủng, thân hào nhân sĩ, Hội đồng Liên Tôn, các cựu chiến sĩ Hải quân và đồng hương đến để cùng nhau tưởng nhớ đến 74 anh hùng tử sĩ Hải quân và 13 anh hùng tử sĩ các quân binh chủng của quân lực VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức quân đội, góp phần hun đúc ý chí, tinh thần bảo vệ bờ cõi, làm bừng lên ngọn lửa yêu nước của người dân Việt trước làn sóng xâm chiếm của Trung cộng trên biển đông ngày nay.

Bạch Cúc

 

 

 

Đính chính

Do sơ suất, trong tin Kỷ niệm ngày thành lập Đài Truyn hình ABTV 55.4, đăng trên số báo 532, có chi tiết nhầm lẫn. Xin đọc lại như sau: Đài ABTV ra đời năm 2014, với sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Văn và các cộng tác viên nhiều kinh nghiệm

Xin chân thành cáo lỗi cùng nhạc sĩ Hoàng Cầm, nhạc sĩ Hoàng Văn, và độc giả

TB

 

Tin tức khác...