LỄ TẠ ƠN

Hôm 20/11, Cộng đồng người Việt Houston & VPC đã tổ chức buổi lễ Tạ Ơn, với khoảng 100 khách mời của các hội đoàn, đảng phái, thân hào nhân sĩ và nhiều đồng hương đã ủng hộ, giúp đỡ trong các hoạt động của Cộng đồng người Việt Houston & VPC

Tin tức khác...