Lễ Kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH

(Hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm)

Mississauga: Hội cựu quân nhân QLVNCH tỉnh bang Ontario đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH vào ngày thứ bảy 15 tháng 6 tại hội trường John Paul II ở số 4300 Cawthra Rd trong thành phố Mississauga.
Lễ kỷ niệm ngày Quân Lực còn nhằm mục đích quyên tiền giúp các thương phế binh của QLVNCH.
Trong phần văn nghệ chúng tôi nhận thấy có MC Nam Lộc, ca sĩ Diễm Liên đến từ Hoa Kỳ, ban nhạc Liberty và cùng các ca sĩ địa phương

Tin tức khác...