Lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập của Canada – Di sản chia sẻ

Buổi lễ chính thức diễn ra tại Novotel Gibson Ballroom từ 9: 30-11: 00 và lễ hội di sản chung đã diễn ra tại Galleria ở trung tâm North York 5140 Yonge từ 12: 00-3: 00 chiều.

Lợi ích Đa dạng của Canada: Thanh thiếu niên Điều hướng Hành trình lịch sử và Di sản Chia sẻ của người Canada Ottawa: Ngày, năm 2017 – Trong lễ kỷ niệm một trăm năm của Canada, Liên hiệp quốc tại Canada (UNACanada) vui mừng thông báo rằng, trong chương trình mới nhất của mình, Diversity Advantage “, sáng kiến ​​bao gồm Liên hoan Di sản Chia sẻ, giới thiệu các công việc do thanh niên thực hiện trong suốt quá trình thực hiện chương trình và nhấn mạnh đến các cộng đồng trên khắp đất nước những lợi ích của các dân tộc đa dạng của Canada. Được thực hiện tại 5 thành phố trên khắp Canada, với sự tài trợ của Canadian Heritage – Di sản chia sẻ là điểm kết thúc của chương trình “Youth Charge Charge Program” sẽ trực tiếp thu hút 600 thanh niên, 10-14 tuổi, cùng với 100 cố vấn trung học Được tuyển dụng để tiến hành các cuộc tập huấn cộng đồng với những người bạn trẻ hơn.

President & CEO of UNA-Canada, Kathryn White (stands in the middle)
Senator Tobias C. Enverga Jr.
President TransEd Institute, Doctor Ashleigh Molloy
(Chủ tịch và Giám đốc điều hành UNA-Canada, Kathryn White
Thượng nghị sĩ Tobias C. Enverga Jr.
Viện Tổng thống TransEd, Bác sĩ Ashleigh Molloy)

Dự án được thực hiện tại Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg và Vancouver. Nhận thấy sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Canada đối với sáng kiến ​​đa dạng của Canada, Chủ tịch và Giám đốc điều hành UNACanada, Kathryn White lưu ý: “Khi Canada cử hành và học hỏi từ 150 năm xây dựng quốc gia, khuyến khích của chính phủ chúng ta khi chúng ta thu hút thanh niên trong việc tìm hiểu về sự đa dạng của người dân Canada và đóng góp cho các thế hệ di dân và thổ dân đóng góp di sản chung; Đối với thanh thiếu niên để cam kết tiếp tục hình thành di sản này trong 150 năm tới và xa hơn nữa “. Trong một thành phố được nhắm mục tiêu, “Một Liên hoan Di sản Chia sẻ” sẽ triệu tập thanh niên trực tiếp tham gia vào các dự án, cùng với các đồng nghiệp của họ được mời từ các trường khác, trong một ngày hội học toàn bộ về việc học và kỷ niệm lịch sử Canada và di sản chung của công dân . Thanh niên cũng sẽ giới thiệu bức tranh tường ‘sơn’ của họ để giải thích những kiến ​​thức và kinh nghiệm đã thu thập được của nhiều người Canada đa dạng từ cộng đồng của họ.

Thanh niên cũng sẽ ký một ‘Cam kết về Đa dạng Hoà hợp của Canada’ như là một phần của di sản của họ trong dịp kỷ niệm 150 năm Canada. Điều này sẽ mở ra cho công chúng, cho phép tất cả các thành viên trong cộng đồng tìm hiểu và tôn vinh sự đa dạng và di sản chung của không chỉ khu vực địa phương mà còn với cộng đồng Canada và Canada. UNA-Canada là một tổ chức từ thiện có đăng ký với nhiệm vụ giáo dục và thu hút người dân Canada ủng hộ và hiểu biết về LHQ và các vấn đề của nó, có ảnh hưởng toàn cầu. Làm việc với một mạng lưới rộng lớn các đối tác, UNA-Canada cung cấp một chỗ cho người Canada cung cấp các giải pháp đã được thực hiện ở Canada đối với những thách thức đối với các cộng đồng toàn cầu và phát triển các kỹ năng sống chung trong hòa bình và thịnh vượng.

Bài và hình ảnh : Phạm Thảo

Tin tức khác...