Lễ khánh thành đài kỷ niệm cuộc tái chiếm lại cổ thành Quảng Trị của QLVNCH

San Jose, California: Lễ khánh thành đài kỷ niệm cuộc tái chiếm lại cổ thành Quảng Trị đã diễn ra trong ngày thứ bảy 13 tháng 11 năm nay 2021 tại công viên History Park trong thành phố San Jose, tiểu bang California.
Vào năm 1972 khi quân lực Hoa Kỳ đã rút khỏi Việt Nam, chỉ còn lại một số cố vấn giúp việc yểm trợ phi pháo cho quân lực VNCH, cộng sản đã xua quân qua vĩ tuyến 17 chiếm đóng cổ thành Quảng Trị vào ngày 1 tháng 5 năm 1972.
Cuộc hành quân tái chiếm lại cổ thành Quảng Trị và thị xã Quảng Trị của QLVNCH đã bắt đầu vào cuối tháng 6 năm 1972.Các lực lượng tổng trừ bị của quân lực VNCH gồm các lữ đoàn Nhảy Dù và các lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến là những lực lượng chính trong cuộc tái chiếm lại phần đất mà miền Nam Việt Nam vừa mất vào tay cộng sản.
Đây là trận chiến kinh hoàng và gây tổn thất nhiều nhất cho cả hai bên VNCH và cộng sản.
Vào ngày 15 tháng 9 năm 1972, các binh sĩ thuộc hai tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến của QLVNCH đã vào được cổ thành Quảng Trị và cắm cờ Vàng trong khung cảnh hoang tàn đổ nát.
Trong trận chiếm tái chiếm lại cổ thành, có 7,700 binh sĩ VNCH tử thương và 18 ngàn quân cộng sản cũng bỏ xác lại chiến trường.

Cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quỳ trước tnánh đường Lavang 1972
Tin tức khác...