Lễ Húy nhật cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Hôm 02/12, tại chùa Liên Hoa vùng Southwest Houston đã tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 6 cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác- Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại.
Chủ trì buổi lễ là Hòa Thượng Thích Huyền Việt- viện chủ chùa Liên Hoa, cùng các vị chư tăng, Ni từ xa đến. Tham dự lễ húy nhật có đông đảo Phật tử, Hội đồng liên tôn và quan khách.
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác thế danh là Ngô hữu Đạt, sinh năm 1928, nhận chức vụ Tổng thư Ký đầu tiên của Giáo hội Tăng Già Nguyên Thủy VN và thành lập Học viện Pháp Quang nơi đào tạo hơn phân nửa số lượng Tăng của Giáo Hội Phật giáo Nguyên thủy VN.
Bạch Cúc

Tin tức khác...