LỄ GIÁNG SINH Ở VIỆT NAM

Lễ Giáng Sinh ở Saigon

Lể Giáng sinh năm 2018 diễn ra ở nhà thờ chánh tòa Hà Nội và vương cung thánh đường ở Saigon.

Lễ Giáng Sinh ở Hà Nội
Tin tức khác...