Làm trong hãng làm rượu, nhưng nhất định không uống rượu, quyên tiền cho từ thiện.

Rivìere du Loup, Quebec: Theo những tin tức loan báo hôm 12 tháng giêng, nhân viên của một hãng làm rượu ở tỉnh bang Quebec đã cữ không uống rượu trong vòng 28 ngày, để quyên tiền cho từ thiện.
Nhân viên của công ty làm rượu The Aux Fous Brassant ở thành phố Riviere du Loup trong tỉnh bang Quebec, đã hứa là họ sẽ không uống rượu trong suốt tháng hai năm nay, để quyên tiền cho một tổ chức giúp chữa trị những kẻ nghiện ngập ở tỉnh bang Quebec.
Trong tháng hai, công ty làm rượu này sẽ cho bán những loại nước uống không có rượu cho khách hàng như kombucha, cold pressed coffee and cider.
Nhân viên trong cơ xưởng làm rượu này sẽ không uống rượu trong tháng hai quyên tiền cho tổ chức từ thiện The Fondation Jean Lapointe.
Việc nhân viên của tiệm rượu The Aux Fous Brassant không uống rượu trong tháng hai đã diễn ra trong 6 năm qua, và cũng là một chuyện lạ lùng: bán rượu mà đề cao chuyện cữ rượu thì lấy tiền đâu mà sống?

Tin tức khác...