Kỳ thị chủng tộc đã đi quá trớn với chuyện cô nữ sinh viên Phúc Bùi Diễm Nguyễn

Cô Nguyễn Phúc Bùi Diễm

Oakland, California: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật thì một nữ sinh viên Mỹ gốc Việt đã đòi một giáo sư trường cao đẳng Laney ở thành phố Oakland phải xin lỗi, vì ông này đòi đổi tên của cô cho hợp với .. tiếng Anh hơn.
Cô Nguyễn Phúc Bùi Diễm, sinh viên năm đầu của trường cao đẳng Lanley cho biết là cô đã dùng tên thật của cô trong năm đầu của đại học, sau một thời gian cô dùng tên hiệu “May”.
Tuy nhiên vào ngày thứ nhì của lớp toán hình học, ông Matthew Hubbard, giáo sư môn hình học đã email cho cô Bùi Diễm yêu cầu cô đổi tên cho nó hợp với ..tiếng Anh hơn, vì tiếng “Phúc ” trong tên của cô khi xướng lên sẽ làm nhiều người Mỹ xem như là họ bị ..nhục mạ.
Cô Bùi Diễm nói là cô dùng tên của cô trong bao nhiêu năm mà không có chuyện gì: người ta chỉ hỏi cách đọc được tên của cô mà thôi..
Cô Diễm cũng nói thêm là ông Hubbard là một người ngu dốt và không chịu học cách đọc tên của cô.
Giáo sư Hubbard sau đó đã cho biết là email mà ông gửi cho cô Bùi Diễm là một lầm lỗi và xúc phạm.
Trường cao đẳng Lanley đã cho ông giáo sư này nghỉ việc tạm thời.
Trường cao đẳng Lanley có 16 ngàn sinh viên mà 30 phần trăm của số 16 ngàn sinh viên là những sinh viên Á Châu.

GS Hubbard

Tin tức khác...