Kỷ niệm 45 năm trận hải chiến Hoàng Sa

Ngày 19/1, tại đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ và nhà hàng Thiên Phú đại lộ Sài gòn (Bellaire) vùng Southwest Houston TX Hội Ái hữu Hải quân Houston đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm trận chiến Hoàng Sa giữa Quân đội VNCH và Trung cộng, tưởng nhớ Thiếu tá Ngụy văn Thà- Hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo và 74 anh hùng tử sĩ Hải quân cùng 13 chiến sĩ VNCH đã liều thân bảo vệ gìn giữ biển đảo vào ngày 19/1/1974.
Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm theo nghi thức Quân đội với các hội đoàn Quân đội thuộc nhiều binh chủng, thân hào nhân sĩ và đồng hương.’

Bạch Cúc

Tin tức khác...