Kỷ niệm 4 năm ngày xây dựng tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Sáng ngày 1/4/2018 Bác sĩ Nguyễn văn Diệu và cộng đồng người Việt Houston đã tổ chức đi Austin, đến tượng đài Chiến sĩ Việt – Mỹ được dựng trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội tiểu bang Texas để kỷ niệm 4 năm ngày xây dựng tượng đài.
Tham dự có dân biểu Hubert Võ, cộng đồng người Việt Austin, Dallas và các giới chức Hoa Kỳ.
Trải qua 43 năm người Việt hải ngoại vẫn chưa quên được sự hy sinh xương máu của người lính VNCH cùng các chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ. Với sự giúp đỡ của chính quyền các nước, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ xây dựng tại quốc gia nào có nhiêu người Việt sinh sống. Cũng như các nơi khác, tại Texas có các tượng đài: Tượng đài Austin,Houston và Arlington.
Bạch Cúc

Tin tức khác...