Khủng hoảng vì có quá nhiều mèo ở một thị trấn trong tỉnh bang Ontario

Cornwall, Ontario: Những cư dân sống trên đường Bergin Avenue, trong thành phố Corbnwall đã cho biết là số mèo hoang sống  ở trên con đường này không thôi đã trên 50 con, và hàng tuần vẫn có những chú mèo con lọt lòng.

Cư dân sống trong khu vực này đã than phiền  là phân mèo đã vương vãi khắp trong vùng, cũng như nước tiểu của mèo gây mùi khai nồng nặc, và có những cuộc đánh nhau giữa những con mèo nhất là những con mèo đực.

Nhiều người cũng đổ lỗi cho nhiều người  hàng xóm sống trong khu vực, đã cho những con mèo hoang ăn uống.

Nghị viên Denis Carr của hội đồng thành phố Cornwall cho biết là hiện nay thành phố chưa có những luật lệ để giới hạn số mèo trong thành phố cũng như chưa có nhữnhg biện pháp ngăn cản sự sinh sản của những con mèo hoang.

Ông Chris Rogers của cơ quan đặc trách thi hành luật trong thành phố, the Cornwall’s bylaw enforcement supervisor,  thì 10 năm trước chính quyền thành phố có cho bắt những con mèo hoang, thiến để làm mất khả nănh sinh sản của chúng, trước khi thả chúng ra trở lại và chính quyền thành phố có thể cho áp dụng luật này để giảm bớt sĩ số của giống mèo trong thành phố.

 

Tin tức khác...