Canada và liên hiệp Âu Châu đồng ý cho thi hành thỏa ước tự do mậu dịch.

Hamburg, Đức:  Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 8 tháng 7, Liên hiệp Âu Châu và Canada đã đồng ý sẽ cho thi hành bản thỏa ước tự do mậu dịch giữa hai bên sẽ được cho thi hành vào ngày 21 tháng 9 sắp đến.

Cũng theo bản tin thì vào ngày 21 tháng 9, 90 phần trăm của bản thỏa ước sẽ được cho thi hành, trong khi 10 phần trăm những trở ngại còn lại sẽ được tiếp tục thương thảo.

Những trở ngại liên quan đến việc trao đổi phó mát và dược phẩm.

Thỏa hiệp tự do mậu dịch Canada và Âu Châu có tên là the  Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), đã được xem như là một thỏa hiệp ở bước quanh lịch sử về tự do mậu dịch chống lại con nước thủy triều của  việc bế quan tỏa cảng.

Thỏa hiệp này sẽ được thi hành sau khi các quốc hội của 28 quốc gia trong khối liên hiệp Âu Châu bỏ phiếu chấp thuận.

 

More Stories...