Không lực Canada thiếu hụt phi công

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 18 tháng 9, không lực Canada hiện cần thêm rất nhiều phi công, thay thế cho những phi công về hưu hay chuyển qua làm việc cho các công ty hàng không.
Theo người phát ngôn viên của không lực Canada thì cơ quan này cần thêm 275 phi công.
Không những thế, cũng theo người phát ngôn viên của không lực Canada thì cơ quan này còn thiếu những thợ máy, và đã gây khó khăn cho việc huấn luyện các phi công cũng như việc bảo trì các phi cơ.
Theo chuẩn tướng Eric Kenny của không lực Canada thì các trường huấn luyện không quân hàng năm chỉ huấn luyện 115 sinh viên sĩ quan phi công, và con số này không đủ cho nhu cầu quân sự.

Tin tức khác...