Không được nuôi dê làm thú vật nuôi trong nhà

Rothesay, New Brunswick: Một cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa một gia đình có nuôi 2 con dê trong nhà và chính quyền thành phố Rothesay, tỉnh bang New Brunswick.
Mới đây chính quyền thành phố Rothesay đã buộc hai ông bà Andrews Brook không được nuôi hai con dê 4 tuổi như là thú vật nuôi trong nhà.
Tuy nhiên ông Andrews Brook đã nói với các phóng viên báo chí là có những gắn bó giữa người và vật, khiến ông ta sẽ không thể bỏ những con dê này đi.
Hai ông bà Brook nuôi những con dê này từ lâu, và mới đây đã có người vô danh thông báo cho chính quyền thành phố Rothesay.
Theo luật của thành phố Rothesay thì chỉ có mèo, chó và những con thú vật khác nặng dưới 50 ký lô mới có quyền nuôi trong nhà.
Hai con dê này nặng trên 50 ký lô.
Mới đây hai ông bà Brook đã viết thỉnh nguyện thư, yêu cầu hàng xóm ký tên ủng hộ và hiện đã có trên 130 chữ ký.
Theo bà Nancy Grant, thị trưởng thành phố Rothesay thì việc cấm đoán này nhằm bảo vệ tình trạng sức khỏe của những người nuôi thú vật trong nhà.
Cuộc tranh chấp giữa hai phe vẫn còn tiếp diễn và chưa có phe nào chịu nhường phe kia

Tin tức khác...