Vô cảm đành sao?

thylanthảo

Bây giờ ở tuổi nầy đây
Nhìn thời chinh chiến thấy cay mắt buồn
Cảnh đời bão nổi mưa tuôn
Nắng Xuân không đến lạnh luồng gió Đông

Bắc Nam con cháu chung dòng
Mà sao tâm tánh khác lòng trắng đen
Dân Nam thực tánh dịu hiền
Thích yên ấm ghét đảo điên cảnh đời

Dòng sông Bến Hải ngăn đôi
Chung cha đành phải nói lời rẽ phân
Cộng quân một lũ vô thần
Thỏa lòng tham dục chẳng cần nghĩa ơn

Quê hương đỏ máu căm hờn
Lũ quân sinh Bắc chập chờn quỷ ma
Đang tâm phá nát sơn hà
Trời Nam yên ấm cửa nhà nát tan

Trai hùng vội vã lên đường
Ngăn thù cứu lấy quê hương điêu tàn
Tuổi Xuân qua quá vội vàng
Máu loang đỏ thắm chiến trường thê lương

Để rồi tàn cuộc chiến chinh
Dân Nam nhận chịu cảnh tình thảm thê
Trách ai? Yêu quỷ đã về
Kéo mây che phủ tư bề tối đen

Thú hoang một lũ tham hèn
Đợ dân bán đất cầm quyền dốt dâm
Trời Nam bão nổi cát lầm
Trách ai vô cảm cam tâm không nhìn

Sống đừng để giặc rẻ khinh
Máu dòng Hồng Lạc quê mình phải lo
Sang sông đừng vội quên đò
Ấm no vui hưởng tự do. Kệ đời!

thylanthảo
23/9/18

Tin tức khác...