Không đủ những căn condo cho mướn ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto: Theo bản nhận định của công ty tham vấn địa ốc Urbanation vừa phổ biến, thì thị trường cho mướn condo ở vùng đại thủ phủ Toronto đã theo gót của thị trường mua bán nhà cửa trong vùng khi số condo cho mướn, không đủ với nhu cầu.

Theo công ty Urbanation thì trong tài khóa thứ ba của năm 2016, số căn condo cho mướn, đăng trên  hệ thống MLS ở mức 7,651 căn, sút giảm 9 phần trăm so với số căn đăng bảng cho mướn trong năm ngoái.

Cũng theo công ty Urbanation thì các công trình xây cất nhà cửa trong vùng đại thủ phủ Toronto đã sút giảm 30 phần trăm trong năm nay.

Gía mướn trung bình một căn condo gia tăng lên đến mức $2,000 một tháng ở vùng đại thủ phủ Toronto(giá mướn trung bình $2.71 một square foot)

Theo ông Shaun Hildebrand, phó chủ tịch cao cấp của công ty Urbanation thì thị trường cho mướn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto đang thiếu nhà cho mướn một cách trầm trọng, và sẽ còn trầm trọng hơn nữa, khi những điều luật mua nhà   mới sẽ được áp dụng, sẽ giới hạn số người có khả năng mua nhà ở Canada.

Tin tức khác...