Không còn mê tín dị đoan trong việc đặt số cho các tầng lầu, các cao ốc

Vancouver: Trong hôm thứ ba ngày 3 tháng 11, các nghị viên thành phố Vancouver đã thông qua dự luật dùng căn bản toán để đặt số cho các tầng lầu , các cao ốc.

Từ trước  chính quyền thành phố Vancouver đã chấp thuận cho bỏ các số 4,13,14,24.. tại các cao ốc, các căn condominium để giúp các công ty địa ốc, có thể bán nhà cho các người tin di đoan, nhất là những người Trung Hoa.

Những người này không muốn có số 4 trong tầng lầu của họ, vì  khi phát âm  số 4 theo tiếng Tàu có nghĩa là chết.

Trường hợp mới đây, một cao ốc 53 tầng lầu Burrard Place vừa đượcxây cất xong ở thành phố Vancouver, nhưng khi đếm số thì số tầng lầu lên đến 60, vì các nhà thầu đã bỏ đi các  tầng lầu có số 4 và số 13.

Theo ông Pat Ryan, chuyên viên đặc trách thiết kế nhà cửa của thành phố Vancouver, thì thành phố đã quay trở lại việc dùng toán căn bản, sẽ không bỏ những số 4 và số 13.

Cũng theo ông Ryan thì việc bỏ những lầu có số 4 và 13, sẽ gây khó khăn, hiểu lầm nhất là trong những trường hợp có đám cháy diễn ra.

Những người Trung Hoa không thích số 4 có nghĩa là chết, số 5 có nghĩa là không, nhưng lại thích số 8 vì có nghĩa là giầu có.

More Stories...