Sự chênh lệch giá nhà ở Vancouver và Toronto ngày một tăng

Vancouver: (Theo báo Globe and Mail) Gía nhà ở cả hai thành phố Vancouver và Toronto ngày một gia tăng, so với giá nhà ở các thành phố khác ở Canada.
Tuy nhiên nếu chỉ so sánh giá nhà của hai thành phố Vancouver và Toronto, thì sự chênh lệch về giá cả giữa hai thành phố ngày một tăng. Điều này cũng có nghĩa là giá nhà ở Vancouver gia tăng nhanh hơn giá nhà ở thành phố Vancouver.
Theo cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa Canada, CMHC, thì giá trung bình một căn nhà độc lập ở thành phố Vancouver trong tháng 10 năm 2015 là $2.2 triệu, so với giá trung bình một căn nhà độc lập ở thành phố Toronto, chỉ có $1.05 triệu.
Một căn nhà độc lập bốn phòng ngủ ở vùng Kerrisdale, phía tây của thành phố Vancouver bán với giá $3.17 triệu, trong khi một căn nhà tương tự ở vùng Forest Hill ở Toronto, chỉ bán với giá $1.85 triệu.
Căn nhà vừa bán với giá $3.17 triệu ở Kerrisdale, Vancouver ở trên một mảnh đất 33 feet và 119.2 feet, đã được bán với giá $682,000 vào năm 2004, với giá $885,600 vào năm 2006, $1.49 triệu vào năm 2013 và $3.17 triệu vào năm 2015. Thật không có cách gì đầu tư tốt hơn việc đầu tư vào nhà cửa ở thành phố Vancouver.
Căn nhà bán với giá $1.85 triệu ở Richmond Hill, Toronto, nằm trên mảnh đất rộng 53.5 feet và 105 feet. Căn nhà này bán với giá $530,000 vào năm 1993.

More Stories...