Không có những người may mắn trúng số trong những tuần gần lễ Giáng Sinh

Toronto: Trong tuần qua chẳng có người nào may mắn trúng hai lô độc đắc xổ trong tuần qua.
Với loại vé LottoMax, vì không có người trúng lô độc đắc cho nên trong tuần sau, ngoài lô độc đắc 60 triệu dollars, số lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars sẽ lên đến 47 lô.
Trong kỳ xổ tuần qua trong số 42 lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars, chỉ có 14 vé may mắn trúng.
Với loại vé 649 thì cũng không có ai trúng lô độc đắc 9 triệu dollars, cho nên vào kỳ xổ tuần này, lô độc đắc của loại 649 sẽ gia tăng lên 12 triệu dollars.
Vé trúng lô độc đắc 649 kỳ này có những con số 4,13,25,33, 41 và số bonus là 1
vé trúng lô độc đắc 60 triệu dollars của loại vé Lotto Max mang những số 1,9,15,23,26,30,41 và số bonus là 13.

Tin tức khác...