Không có “dân chủ theo đa số” ở Hoa Kỳ

Ottawa: Báo Globe and Mail trong số mới đây đã có một bài bình luận đặc sắc về  tình trạng dân chủ ở Mỹ.

Theo nhận định của báo này thì  bà Hillary Clinton được nhiều phiếu bầu hơn ông Donald Trump, nhưng lại thua cuộc, vì “Hoa Kỳ không phải là quốc gia có nền dân chủ theo đa số (a popular democracy).

Nhiều nhà khoa bảng ở Mỹ đã lên tiếng  yêu cầu chính quyền nên thay đổi cách bầu cử tổng thống.

Cách bầu cử tổng thống hiện nay ở Mỹ là cử tri đi bầu phiếu cho một cử tri đoàn, và cử tri đoàn này sẽ bầu tổng thống.

Tùy theo dân số, mà mỗi tiểu bang có một số cử tri đoàn nhất định. Ứng cử viên nào được nhiều nhất trong 1 tiểu bang, thường được số cử tri đoàn đã được ấn định.

Chính vì thế mà nhiều trường hợp như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000: ứng cử viên Al Gore của đảng Dân Chủ được nhiều phiếu cử tri hơn, nhưng lại thua  ứng cử viên George  W. Bush của đảng Cộng Hòa, vì thua phiếu cử tri đoàn.

Chuyện này một lần nữa xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Nhiều chỉ trích cho là cách chọn ứng cử viên tổng thống Mỹ không công bằng, không dân chủ.

Tin tức khác...