Không có ai trúng lô độc đắc 60 triệu dollars.

Toronto: Đã không có ai trúng lô độc đắc 60 triệu dollars, trong cuộc xổ số Lotto Max diễn ra vào ngày thứ sáu 7 tháng 6 vừa qua.
Ngoài lô độc đắc 60 triệu dollars không ai trúng, còn có 6 lô mỗi lô 1 triệu dollars cũng chẳng có ai may mắn.
Vì thế trong kỳ xổ sắp đến, lô độc đắc sẽ gia tăng lên đến 65 triệu dollars, và thêm 10 lô mỗi lô trúng 1 triệu dollars.
Vé số của lô độc đắc kỳ này mà không ai trúng là 4,8,13,23,25,33,39 và số bonus là 17
Tưởng cũng nên nói thêm là loại vé Lotto Max đã được xổ 2 lần 1 tuần vào ngày thứ ba và thứ sáu, chứ không chỉ xổ 1 lần vào ngày thứ sáu hàng tuần như trước đây.

Tin tức khác...