Cung cấp miễn phí ma túy cho người nghiện

Vancouver: Một ngày 2 lần, ông Kieran Collins, năm nay 39 tuổi, đã đến y viện the Crosstown ở thành phố Vancouver, để được phát một ống chích heroin miễn phí và ông ta tự chích hồng phiến vào người ngay trong y viện.
Ông Collins nói với phóng viên đài CBC là trước đâu ông ta đã phải chi ra hàng ngày $100 tiền mua ma túy.
Số lượng heroin mà y viện cung cấp cho ông Collins chỉ đủ cho ông khỏi bị vật vã vì thiếu thuốc, nhưng an toàn và ông ta không sợ chết vì dùng ma túy quá liều lượng.
Theo đà CBC thì tính đến nay có trên 10 ngàn người Canadians đã chết vì dùng ma túy quá liều.
Các người nghiện đã được cung cấp ma túy miễn phí ở y viện Crosstown mà mục đích là ngăn ngừa những người nghiện này không bị chết vì những loại ma túy quá mạnh, mà họ mua ở ngoài đường phố.
Hiện có 140 người nghiện được cung cấp miễn phí heroin ở y viện Crosstown.
Theo bác sĩ Scott MacDonald thì y viện Crosstown là y viện duy nhất ở Canada cung cấp miễn phí heroin cho người nghiện.
Chi phí cung cấp heroin cho một người nghiện ở y viện Crosstown một năm lên đến 27 ngàn dollars.

Tin tức khác...