Khoảng một nửa những người vượt biên giới qua Canada tỵ nạn đã không được chấp thuận ở lại Canada.

Ottawa: Trong mùa hè năm nay, với số người vượt biên giới Hoa Kỳ vào Canada xin tỵ nạn gia tăng, hội đồng di dân và tỵ nạn liên bang đã thiết lập những toán đặc nhiệm phỏng vấn số người này.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 3 tháng 10, thì các toán đặc nhiệm đã phỏng vấn và điều tra 300 người tỵ nạn: một phân nửa số 300 người này đã được nhận vào Canada.

Trong vòng từ đầu năm cho đến cuối tháng 9, có trên 13 ngàn người từ Hoa Kỳ, vượt biên giới vào Canada xin tỵ nạn.

Mới đây một người tỵ nạn gốc Somali đã dùng xe ủi vào đám đông và xe cảnh sát ở thành phố Edmonton và đã khiến năm người bị thương.

Kẻ mưu toan giết người này từng đến  Hoa Kỳ xin tỵ nạn, nhưng đã bị chính quyền Mỹ từ khước  vào năm 2011. Tên này trốn qua Canada  và đã được chính quyền liên bang chấp nhận cho tỵ nạn vào năm 2012.

Các viên chức chính quyền tiên đoán là sẽ co khoảng 40 ngàn người tỵ nạn bất hợp pháp từ Hoa Kỳ kéo qua Canada trong năm nay.

Tin tức khác...