Khó kiếm được nhà cho mướn ở vùng đại thủ phủ Vancouver.

Vancouver: Bà Joanna Fletcher sống với một đứa con trai 10 tuổi, trong một căn chúng cư 1 phòng ngủ ở phía đông của thành phố Vancouver.
Khu cao ốc có chuột và bị mốc, và người chủ mới của khu chúng cư đe dọa sẽ đuổi bà Fletcher.
Tuy nhiên bà này vẫn khẩn khoản xin ở lại, vì biết kà nếu bà bỏ căn chúng cư này, thì sẽ chẳng còn tìm đâu được một căn chúng cư khác với giá cả tương tự trong vùng, và như thế sẽ làm lỡ dỡ việc học cho con trai.
Rất nhiều người mướn nhà ở Canada, cũng đang gặp cảnh khó khăn như bà Fletcher: không kiếm được nhà với giá mà họ có khả năng mướn.
Theo cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa, CMHC, thì giá trung bình mướn nhà ở Canada đã gia tăng 2.7 phần trăm trong năm 2017 và ở mức $947 một tháng.
Trong khi đó cũng theo cơ quan CMHC thì số nhà cho thuê lại sút giảm chỉ còn ở mức 3 phần trăm trong năm 2017.
Theo sở thống kê Canada thì trong năm ngoái 2017, 25 phần trăm những người Canadians đã phải chi tiêu trên 30 phần trăm số lợi tức mà họ kiếm được, vào chi phí nhà cửa.

Tin tức khác...