Khiêu vũ thời Đại Dịch

Toronto: Một màn khiêu vũ điệu cha cha cha ở thành phố Toronto trong thời Đại Dịch
“Qua bến nước xưa lá hoa về chiều>>”

Tin tức khác...