Khi “những con chim trốn tuyết” ở lại Hoa Kỳ quá lâu!

(Theo đài CBC)

Những người Canadians thích về miền Nam Hoa Kỳ trốn tuyết trong những tháng mùa đông. Việc di chuyển hàng năm của những “con chim trốn tuyết” đã giúp một phần cho sự thịnh vượng của nền kinh tế của các miền nắng ấm Mỹ.

Theo những thống kê, hàng năm có cả triệu người Canadians qua Mỹ tránh tuyết trong mùa đông.

Nhưng nếu những người Canadians ở lại Mỹ quá lâu, thì nguy cơ sẽ phải đóng thuế Mỹ.

Bắt đầu từ năm 2014, một thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Canada đã được ký kết, nhằm cung cấp những dữ kiện của những cư dân hai nước qua lại hàng năm.

Với những dữ kiện này, các cơ quan an ninh Hoa Kỳ có thể biết chính xác thời gian mà những người Canadians qua Mỹ hàng năm.

Theo luật, thì nếu một người Canadian ở lại Mỹ một năm trên 183 ngày, thì người này sẽ được xem như là một thường trú nhân của Hoa Kỳ, trên lãnh vực đóng thuế, và sẽ phải đóng thuế lợi tức cho chính quyền Mỹ, dựa vào số lợi tức người này kiếm được hàng năm trên toàn thế giới.

Trên thực tế, sở thuế Mỹ, IRS, tính số ngày một người Canadian cư ngụ ở Mỹ trong khoảng thời gian 3 năm, với cách tính phức tạp như sau:

-Một ngày ở Mỹ trong năm nay(thí dụ năm 2016) tính là 1 ngày.

-Một ngày ở Mỹ trong năm trước đó (2015) tính là một phần ba của một ngày.

-Một ngày ở Mỹ trong năm thứ hai trước (2014) tính là một phần 6 của một ngày.

Nếu ba con số này cộng lại trên 183 ngày, thì người này “đủ điều kiện” đóng thuế Mỹ.

Nếu những con chim trốn tuyết, không ở quá 120 ngày 1 năm, trong vòng 3 năm, thì sẽ không quá 180 ngày, và sẽ không bị coi là thường trú nhân Mỹ.

Một cách phòng xa tốt nhất là  phải cộng thêm những ngày,  phải qua Mỹ vì đám cưới, đám ma,v.v., của những người thân,  người ta không nên về Mỹ trốn tuyết lâu hơn 3 tháng liên tiếp hàng năm.

-Ngoài ra  một người Canadian ở Mỹ quá lâu trong 1 năm, có thể mất những quyền lợi về bảo hiểm y tế tùy theo từng tỉnh bang.

-Khi một người Canadian ở Mỹ trên 6 tháng liên tiếp một năm, sẽ bị xem là một người sinh sống bất hợp pháp ở Mỹ, và  sẽ bị cấm vào Mỹ từ 3 năm cho đến 10 năm.

-Nếu một người Canadian có nhà cửa bên Mỹ, chẳng may mệnh hệ, thì những căn nhà đó sẽ bị thuế tài sản (estate tax) ở cấp liên bang và có thể còn thêm  ở cấp tiểu bang.

-Nếu bạn có nhà cho thuê, thì tiền lợi tức kiếm được sẽ phải khai cả thuế Mỹ lẫn thuế Canada.

-Nếu bạn có nhà ở Mỹ, khi bán đi sẽ phải đóng thuế Mỹ, và tiền bán nhà sẽ bị giữ lại từ 10 phần trăm cho đến 15 phần trăm, chờ đến cuối năm, sở thuế Mỹ sẽ tính lại khi bạn khai thuế.

Trong khi hàng ngàn người Mỹ đang muốn xin di dân qua Canada, thì những người Canadians không nên ở lại Mỹ quá lâu hàng năm, vì có những nguy cơ sẽ phải đóng thuế, và mất những quyền lợi đang có của một cư dân Canada.

Tin tức khác...