Khi đã yêu

Nguyễn Văn Đông

Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều 
Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui 
Mơ vành môi thơm ngát hương đời 
Tình kia phong kín mây trời 
Khi yêu riêng một người thôi ~ 

Khi đã yêu thì lo sợ nhiều 
Lo chiều thu nắng nhạt màu tươi 
Lo niềm yêu chưa thắm tim người 
Tình kia thêm vỡ tan thôi 
Nên đêm hoen lệ đầy vơi. 

Chớ nói tình yêu, 
bằng chót lưỡi đầu môi, 
bằng khoé mắt xa vờị 
Thì dẫu sau này nên câu luyến ái, 
ân tình còn vương mãi mãi. 
Hương thề trọn kiếp không phai. 

Bao ước mơ còn trong đợi chờ 
Cho nghìn sau nối lại nghìn xưa 
Cho nguồn yêu dâng đến tim người 
Ngày vui hai đứa chung đôi 
Khi yêu, yêu một người thôi

Nguyễn  Văn Đông

Tin tức khác...