Khẩu trang dởm làm tại Trung quốc!

Theo những tin tức loan báo hôm thứ Ba ngày 7 tháng 4, chính quyền thành phố Toronto cho thu hồi lại 4 ngàn hộp đựng khẩu trang, mà mỗi hộp có 50 khẩu trang, vì những khẩu trang này kém phẩm chất.
Những khẩu trang này đã được gửi đến cho các nhà dưỡng lão trong thành phố. Nhiều khẩu trang này đã bị rách và nhiều cái không đủ phẩm chất..
Tổng số khẩu trang được thu hồi vào khoảng 62 ngàn khẩu trang và thành phố Toronto đã bỏ ra gần 200 ngàn dollars để mua số khẩu trang được nhập cảng từ Trung quốc.
Theo các giới chức thẩm quyền trong thành phố, thì từ nay các giới chức này sẽ cho kiểm soát lại những hộp khẩu trang, trước khi gửi đến những nơi cần.

Tin tức khác...