Kẻ gian giả danh nhân viên sở thuế, lường gạt 100 ngàn dollars của cư dân thành phố Waterloo.

Waterloo, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng 6 của sở cảnh sát vùng Waterloo, thì trong vòng 1 tuần lễ trước, có 8 nạn nhân ở vùng Waterloo-Kitchener đã bị kẻ gian giả dạng sở thuế liên bang CRA và cảnh sát, lường gạt lấy mất 100 ngàn dollars.
Trong số này có 1 nạn nhân bị lường gạt $25,000 và ba nạn nhân khác bị lừa lấy mất $20,000.
Trong tất cả những trường hợp lường gạt, kẻ gian đã điện thoại nói chuyện hàng giờ, đe dọa là nếu những người này không trả tiền thuế mà chúng nói là họ còn thiếu, thì họ sẽ phải đi tù.
Cũng theo sở cảnh sát thì tất cả những nạn nhân, ở nhiều lứa tuổi, bị kẻ gian lừa buộc bỏ tiền”trả thuế” bằng mua bitcoin ở những máy ATM.
Các viên chức an ninh cũng lên tiếng khuyến cáo cư dân là sở thuế Canada không buộc người ta trả thuế bằng tiền ảo, cũng không bao giờ điện thoại đòi tiền nợ thuế.

Tin tức khác...