Jardin Botanique dùng cừu ‘cắt’ cỏ

Thay vì nhờ vào máy cắt cỏ và làm cỏ bằng tay, giới chức Jardin Botanique quay sang dùng một đàn gồm 9 con cừu và 2 con dê làm công việc đó.

Hợp tác với Biquette à Montréal và Phòng thí nghiệm Canh nông, các giới chức muốn nghiên cứu những lợi ích trong việc sử dụng đàn cừu. Các nhà nghiên cứu muốn phân tích xem liệu sử dụng cừu để ngăn chận sự xâm lấn của cỏ dại có phải là một lựa chọn thực tế và thân thiện với môi trường hơn dùng thuốc diệt cỏ hay không.

Đây không phải lần đầu tiên đàn cừu được đưa đến làm việc tại khu không gian xanh. Hai năm vừa qua những con cừu cũng đã được đưa đến thực nghiệm tại công viên Pelican trong quận Rosemont.

Những người chủ trương cho rằng, ngoài việc ăn cỏ rất “khéo”, những con cừu trong dịp này còn giúp cho giáo dục. Người dân có thể đến gần và tiếp xúc với những con cừu và đặt câu hỏi với những người chăn cừu.

Sau khi “làm việc” tại Jardin Botanique, đàn cừu sẽ trở lại công viên Pelican trước khi đến công viên Maisonneuve.

Tin tức khác...