Hy vọng trở thành thượng nghị sĩ của một người bán hotdog rong.

Ottawa:  Có thể nào một người bình thường “Joe Nobody” trở thành một nhân vật “somebody” ở quốc hội Canada?

Sau khi thủ tướng Trudeau công bố danh sách 21 tân thượng nghị sĩ  vừa được bổ nhiệm, thì ông Terry Scanlon, một người bán hotdog rong, ở thành phố Ottawa  đã không còn nhiều hy vọng là ông ta sẽ trở thành một thượng nghị sĩ trong tương lai.
Trước đây, thủ tướng Trudeau cho biết ông sẽ bổ nhiệm các thượng nghị sĩ có tính cách độc lập, không lệ thuộc các đảng phái.

Cũng theo thủ tướng Trudeau, thì bất cứ ai cũng có thể nộp đơn xin làm thượng nghị sĩ. Danh sách những người xin sẽ phải qua kỳ sơ tuyển, bởi một hội đồng tuyển chọn.

Hội đồng này sẽ gạn lọc và gửi cho thủ tướng một số tên tuổi đề nghị. Dựa vào bản đề nghị này,thủ tướng Trudeau sẽ chọn các  tân thượng nghị sĩ.

Ông Terry Scanlon năm nay 70 tuổi, chủ nhân của một xe bán hotdog rong có tên là Hot Diggity Dog, đậu chỉ cách khu Đồi Quốc Hội ở thành phố Ottawa có vài block đường.

Ông Scanlon là một trong 2,700 người nộp đơn xin làm thượng nghị sĩ.

Tuyên bố với các phóng viên báo chí, ông Scanlon cho biết là trong danh sách 21 tân thượng nghị sĩ, đều là những giáo sư, luật sư, hay là những người có bằng cấp, và chẳng có tân nghị sĩ nào là một người “bình thường” làm nghề bán rong như ông.

Tiểu sử của ông Terry Scanlon là ông từng là nhân viên nhận và gửi bưu kiện cho cơ quan khảo cứu National Research Council, trước khi làm chủ một xe bán hotdog rong  33 năm trước đây.

Ông Scanlon nói là trong 33 năm bán hotdog, ông đã tiếp xúc với đủ mọi hạng người, và phần lớn những khách hàng của ông cho biết là họ đã quá chán với chuyện”những nhân vật quan trọng chiếm giữ những chức vụ cao trong chính quyền”.

Ông Scanlon cũng cho rằng các thượng nghị sĩ nên có đủ mọi thành phần, đại diện cho mọi tầng lớp của dân chúng.

Tin tức khác...