Hướng về quê nhà trong ngày đầu năm mới

Cộng đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam Toronto, lúc 5 giờ 30 chiều Chủ nhật 01/01/2017, đã cử hành lễ thắp nến cầu nguyện Hòa bình thế giới, Tự do, Công lý, An bình cho Giáo hội và Quê hương Việt Nam tại thánh đường St Cecilia, 161 đường Annette, Toronto.

Sau thánh lễ do Linh mục Giuse Trần Tập chủ tế, hơn 400 ngọn nến, một thông điệp hiệp thông của Cộng đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto với Giáo hội Công giáo Việt Nam được những người tham dự lần lượt mang lên đặt trước bàn thánh.

Đêm thắp nến hướng về người dân Việt ở quê nhà và vì nền hòa bình thế giới đã kết thúc vào lúc 6 giờ 30 chiều cùng ngày.

 

Tin tức khác...