Hợp thức hóa cần sa

Ottawa: Tuyên bố tại quốc hội trong hôm thứ tư ngày 20 tháng 6, thủ tướng Justin Trudeau đã nói là Canada sẽ hợp thức hóa việc sử dụng cần sa vào ngày 17 tháng 10 năm nay 2018.
Thượng viện Canada đã thông qua dự luật C-45, dự luật hợp thức hóa cần sa trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 6.
Việc Canada hợp thức hóa cần sa đã là tin được thế giới chú tâm theo dõi, và đã được các cơ quan thông tấn lớn trên thế giới loan tin như CNN, Newsweek, BBC..
Đài CBS tiên đoán là sau khi Canada , thì Anh quốc sẽ là nước theo sau trong việc hợp thức hóa cần sa.
Thủ tướng Trudeau cũng từng thừa nhận là khi còn trẻ, ông ta đã từng hút cần sa một vài lần với bạn bè.
Tại Hoa Kỳ, có 9 tiểu bang đã hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, nhưng trên lãnh vực liên bang, Hoa Kỳ vẫn cấm không cho lưu hành, mua bán cần sa.
Vì thế đây có thể là một tình trạng khó xử cho những người Canadians hút cần sa và qua Mỹ du lịch. Các nhân viên an ninh biên giới Mỹ có quyền cấm không cho những du khách nhận là đã hút cần sa vào nước này, khi các nhân viên này hỏi những du khách là họ có từng hút cần sa trước đó hay không?

Tin tức khác...