Hội Thủy Quân Lục Chiến Houston và VPC mừng Tân niên

Ngày 17/3, tại Valentino Party Hall, Hội Thủy Quân Lục Chiến Houston và VPC đã tổ chức tiệc Tân niên mừng xuân Kỷ Hợi, với sự hiện diện của quý niên trưởng, chiến hữu cùng gia đình và thân hữu.
Bạch Cúc

Tin tức khác...