Hội đồng địa ốc thành phố Toronto kêu gọi chính quyền nới lỏng những thắt chặt trong việc mượn nợ mua nhà.

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 9 tháng 3, hội đồng thành phố Toronto kêu gọi chính quyền nên nới lỏng những thắt chặt trong việc cho mượn tiền mua nhà vì những suy thoái đang xảy ra trên thị trường địa ốc ở vùng thủ phủ.
Hội đồng địa ốc thành phố Toronto yêu cầu chính quyền liên bang sửa đổi lại những điều kiện cho mượn tiền mua nhà qua thử nghiệm “the mortgage stress test” mà người mua phải làm trước khi được các ngân hàng chuẩn y cho mượn tiền. Hội đồng địa ốc vùng thủ phủ cũng kêu gọi chính quyền cho lưu hành trở lại loại nợ nhà dài hạn 30 năm.
Trong tháng hai vừa qua số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto đã sút giảm 2.4 phần trăm tính trong vòng 1 năm tuy nhiên giá nhà bán trung bình lại gia tăng 1.6 phần trăm, một phần do sự gia tăng giá bán của các căn condos.
Theo ông Jason Mercer, giám đốc phân tích thị trường của hội đồng địa ốc thành phố Toronto thì nền kỹ nghệ địa ốc là một trong những rường cột cho nền kinh tế Canada.
Số nhà bán được ở vùng thủ phủ gia tăng cao nhất vào năm 2016 và bắt đầu sút giảm trong 2 năm qua.
Tuy nhiên giá nhà mướn lại gia tăng: giá mướn một căn condos một phòng ngủ ở vùng thủ phủ Toronto trong năm nay gia tăng 8.1 phần trăm và ở mức $2,145 một tháng và giá mướn 1 căn condos hai phòng ngủ lên đến $2,810 một tháng.

Tin tức khác...